Thư Chủ Tịch

Hân Hoan Chào Mừng
Tân Cursillistas Khóa 46 & 47
Việt Nam San Jose

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”
(Ga 15:9)

Quý anh chị Tân Cursillistas thân mến,

Hân hoan chúc mừng quý anh chị vừa hoàn tất Khóa Tĩnh Huấn Cursillo 46 và 47 Việt Nam San Jose. Qua ba ngày được sống trong ân sủng, chắc hẳn tâm tư quý anh chị không khỏi dạt dào niềm cảm mến! Cầu chúc cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Thầy Chí Thánh giúp đổi mới cuộc đời quý anh chị.

Trong niềm vui đó, cùng với tác giả bài ca “Tán Tụng Hồng Ân”, chúng ta dâng lời cảm tạ:

“Chúa cho con trời mới đất mới,
đường đời con đổi mới,
Con (í) ca ngợi lòng thương xót Chúa
muôn muôn đời!”

Ðể tiếp tục sống trong ân sủng, Phong Trào khuyến khích chúng ta thực hành ba “chân kiềng” căn bản của người Kitô hữu: Sùng đạo, học đạo và hành đạo; và liên kết chúng ta qua các sinh hoạt “Hội Nhóm” và “Ðại Hội Ultreya” của Phong Trào.

Sách Tông Ðồ Công Vụ tường thuật câu chuyện một viên thái giám người Êthióp trở về từ Giêrusalem đọc Kinh Thánh lớn tiếng mà không hiểu. Philíp, một tông đồ của Chúa, đã giúp ông hiểu bản văn, và từ một người quyền thế, viên thái giám đã không ngần ngại khiêm tốn cúi mình chịu phép Rửa (xem TÐCV 8:26-40).

Ðiều đáng nói ở đây là một khi mắt được mở ra, các ngài hành động. Câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta việc sùng đạo, học đạo và hành đạo cần đi liền với nhau.

Cầu xin Thầy Chí Thánh tiếp tục chúc lành cho tất cả chúng ta.

Thân ái,
Thay mặt VPÐH,
Gioan Trần Hiếu,
Chủ Tịch Phong Trào