Khối Hậu

Tiền Cursillo và khóa tĩnh huấn 3 ngày chỉ là chặng đường dẫn tới giai đoạn hậu Cursillo và chúng ta có thể nói rằng Hậu cursilo là giai đoạn hoạt động cuối cùng của Phong Trào.

Hậu Cursillo là một phương thức có tính cách cộng đồng (nhóm, liên nhóm, đại hội Ultreya . . .) nhằm hổ trợ việc canh tân nếp sống Kitô hữu đã được khai triển từ khóa tĩnh huấn Cursillo. Tinh thần hăng say, lòng nhiệt thành muốn dấn thân hoạt động tông đồ của mỗi cá nhân cũng như tập thể dã được nhen nhúm trong 3 ngày đối diện với Thày Chí Thánh sẽ có cơ hội bùng lên như men Phúc Âm khơi dậy trong các cộng đồng xứ đạo và ngoài đời cũng như các cơ cấu sinh hoạt xã hội.

Ðại cương

Cursillo, tuy không phải là hiệp hội, mà chỉ là một Phong trào, cũng cần phải có cơ cấu, tổ chức tối thiểu, để điều khiển, liên lạc và hổ trợ các Cursillistas hội nhập vào cộng đồng giáo hội và thực hiện một Kitô giáo sống động.

  • Lịch trình công tác Khối Hậu: Theo lịch trình trong năm.
  • Chia Nhóm: Một nhóm những người Cursillistas thân hữu qui tụ ngồi lại với nhau cùng cầu nguyện và chia sẻ vói nhau trong bầu không khí thân mật và cởi mở. Chia sẻ những gì họ thể hiện được trong nếp sống đạo hă`ng ngày. Nhờ việc chia sẻ những cảm nghiệm sống đạo đang có, những nhóm Cursillistas này sẽ mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đức Tin, Cậy, Mến và nhờ đó họ sẽ trở nên Kitô hữu đạo đức, hăng say dấn thân hoạt động tông đồ hơn.
  • Ðại Hội Ultreya: Là một cộng đồng thể hiện một cách hữu hiệu trong một buổi họp mặt. Cống hiến một khung cảnh và cơ hội tiếp xúc thân mật giữa các nhóm Cursillistas, trong đó các nhóm trao đổi những kinh nghiệm tông đồ với nhau. Nhờ vậy mà đức tính kiên trì và nhẫn nại thực thi nếp sống đạo đức được duy trì, nâng đỡ nơi những người tham dự khóa Cursillo, cũng nhờ đại hội Ultreya, các anh chị em cursillistas sẽ trưởng thành trong đức tin nơi cộng đồng các tín hữu và qua việc hiệp nhất với cơ cấu Giáo hội. Chính trong đại hội ultreya, chúng ta duy trì được sự tiếp xúc cần thiết giữa các khu vực.

Cơ Cấu Tổ Chức Khối Hậu Cursillo

I. Cơ Cấu

Khối hậu là một bộ phận của Phong Trào Cursillo nghành Việt Nam Giáo Phận San Jose trực thuộc Văn Phòng Ðiều Hành để đảm nhận những công tác về Hậu Cursillo trong Phong Trào. Người chịu trách nhiệm Khối hậu Cursillo là một thành viên chính thức của Văn Phòng Ðiều Hành và hành xử những trách nhiệm chiếu theo nội qui của Phong Trào.

Cơ cấu này không đặt cho có hình thức mà là một phương tiện vô cùng quí giá để giúp đỡ các Cursillistas hội nhập vào cộng đồng, hoặc tìm một cộng đồng, hoặc phục vụ cộng đồng hiện có.

II. Tổ Chức Và Nhân Sự.

Chủ đích sơ khởi và trường kỳ của khối hậu Cursillo là canh tân, đẩy mạnh và hoàn chỉnh việc cải thiện đời sống của mọi người Cursillistas sau khi đã tham dự khóa tĩnh huấn. Khuyến khích tiếp tục những gì đã được bắt đầu trong Tiền Cursillo.

III. Trách Nhiệm và Phân Công.

A. Trưởng Khối. (Theo nội qui PT Cursillo Giáo Phận San Jose- Nghành Việt Nam.)

B. Phụ Tá Trưởng Khối

  • Thay thế Trưởng khối khi TK vắng mặt.
  • Cùng với Trưởng Khối thiết lập kế hoạch toàn bộ cho KH với sự phối hợp của toàn KH

C. Ban Thánh Ca: Hát trong Thánh Lễ và những buổi sinh hoạt Ultreya.

D. Ban Xã Hội: Liên lạc và thăm viếng khi cócursillista hay thân nhân đau ốm, qua đời để thông báo cho PT cùng chia sẻ và cầu nguyện.

E. Ban Nhóm: Chia nhóm thích hợp với Cursillistas sau khi dự khóa Tĩnh Huấn về. Có thể thay đổi cho thích hợp với hoàn cảnh của Cursillistas.

F. Ban Ultreya: Phụng vụ Thánh Lễ, xắp xếp bàn ghế, trang hoàng phòng sinh hoạt, âm thanh cũng như ẩm thực và dọn dẹp sau khi sinh hoạt.

IV. Nhiệm Kỳ.

Nhiệm kỳ của Trưởng Khối được chiếu theo nội qui Phong Trào Giáo Phận San Jose - Nghành Việt Nam. Nhiệm kỳ của các thành viên trong Khối Hậu cũng sẽ theo nhiệm kỳ của Trưởng Khối.