Khối Ba Ngày

Khóa Ba Ngày là một khí cụ rao truyền Phúc Âm tuyệt vời. Khóa tiếp nhận những cá nhân trong hiện trạng của họ và đặt họ vào hoàn cảnh hợp tác với Thiên Chúa, hiệp thông với mọi người, nhằm dần dần hoán cải chính họ thành Kitô hữu và người rao truyền Phúc Âm. Phần lớn tham dự viên nhận định rằng Khóa Ba Ngày là một kinh nghiệm đầy cảm động sâu xa, lưu lại một dấu ấn không phai nơi quãng đời còn lại của họ.

Khoá Ba Ngày được thực hiện theo đường lối hân hoan rao truyền (Kerygma) và có 4 yếu tố chính:
a) Lời loan báo, rao truyền một sứ điệp, tâm điểm thần học của khóa Cursillo, được tập trung vào màu nhiệm Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế cũng như bao gồm hồng ân của Chúa Thánh Linh, Đấng chia sẻ đời sống Thiên Linh của Người cho chúng ta và thông qua Giáo Hội mà chia sẻ Nhiệm Tích Cứu Độ hoàn vũ.
b) Một lời rao truyền có sức lôi cuốn, liên hệ trực tiếp và liên lỉ với sự hoán cải.
c) Một cung cách hoan hỉ - có nghĩa là một cách nói lên với niềm xác tín sâu đậm, thật lòng và sống thực, đầy lòng tự tin và vui mừng khi được sai đi như những “sứ giả thay mặt Chúa Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy” (2 Cor 5:20)
d) Một lời loan báo phải được chính chứng nhân công bố - niềm xác tín đi đôi với lời công bố phải được truyền đạt bằng chính đời sống thực.
Mỗi bài chia sẻ và mỗi diễn biến của Khóa Học đều có mục đích riêng, mà tầm quan trọng càng về gần cuối Khóa mới càng được nhìn thấy trọn vẹn, khi mục đích riêng của mỗi bài đã được chu toàn.


Chúng ta có thể phân biệt 4 giai đoạn trong Khóa. Chúng ta có thể cảm nhận ra sự hướng dẫn tối thượng của Chúa Giêsu trong mỗi giai đoạn:
1) Phần Tĩnh Tâm Khai Khóa, khởi sự trong đêm đầu tiên và tiếp tục cho đến sáng Ngày 1
2) Phần “tuyên xưng căn bản về đức tin Kitô hữu” chiếm gần trọn Ngày 1
3) Phần “Phát triển đời sống Kitô hữu” là mục tiêu của Ngày 2
4) Phần “Dự Phóng” đời sống Kitô giáo vào môi trường sống thường nhật của khoá viên, phần này là chủ đề trọng tâm của Ngày 3

Thánh Thể là tâm điểm đời sống suốt ba ngày của Khóa. Mọi diễn tiến trong Khóa đều nhằm tạo nơi khóa viên nhận định rằng, trong “Ngày Thứ Tư”, Thánh Thể phải tiếp tục là tâm điểm đời sống của họ, của việc gặp gỡ giữa họ với Thiên Chúa, cũng như gặp gỡ giữa họ với anh chị em trong cộng đồng. Phép Thánh Thể phải được cử hành hằng ngày và cẩn trọng để được sống sốt sắng hơn.

( Trích từ "Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo" và tài liệu TLĐ/VPTƯ )