Ban Xã Hội

Ý Hướng Hoạt Động

Ban Xã Hội có nhiệm vụ tiếp nhận tin tức và phổ biến rộng rãi trong Phong Trào để mọi người cùng chia sẻ khi có một cursillista hữu sự.

Ban Xã Hội quan niệm rằng, lúc các anh chị cursilistas gặp điều chẳng lành như đau ốm, bệnh tật, buồn phiền, hay có người thân qua đời, chính là lúc các anh chị đó cần lời cầu nguyện và an ủi nhiều nhất. Vì vậy, Ban Xã Hội luôn cố gắng thăm viếng, an ủi và nhiệt tâm cầu nguyện.

Chẳng những vậy, khi quý anh chị có dịp vui mừng như ngày thành hôn, kỷ niệm ngày cưới, mới sinh con... Ban Xã Hội cũng xin được phổ biến để Phong Trào cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và hiệp ý cùng quý anh chị tạ ơn Thiên Chúa.

Tin tưởng tuyệt đối vào lời cầu nguyện, Ban Xã Hội lấy lời Chúa sau đây để soi dẫn, làm kim chỉ nam cho sinh hoạt, đó là : Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được (Mt 21:22).

Hiện thời, Ban Xã Hội đã thành lập một nhóm, gọi là "NHÓM CẦU NGUYỆN". Nhóm cầu nguyện hân hạnh được 12 anh chị cursillistas tham gia tiên khởi:

  • Anh Chị Trần Hồng Phú - Milpitas
  • Anh Chị Nguyễn văn Phương - Campbell
  • Anh Chị Nguyễn Như Bá - San Jose
  • Anh Chị Vũ Đức Đệ - San Jose
  • Anh Chị Nguyễn Kim - San Jose
  • Anh Chị Lê Đình Khôi - San Jose

"Nhóm cầu nguyện" có nhiệm vụ chính yếu theo như danh xưng, tức là "cầu nguyện":

  • Khi có email "xin lời cầu nguyện" từ Phong Trào, Khối Hậu hay thân nhân, Ban Xã Hội sẽ thông báo lập tức cho nhóm cầu nguyện, để các anh chị trong nhóm, cầu nguyện ngay cho trường hợp đó.
  • Mỗi nhóm viên sẽ cầu nguyện cho từng trường hợp liên tục trong 3 ngày. Không cần phải họp lại để cầu nguyện. Mỗi nhóm viên cầu nguyện riêng rẻ khi dự thánh lễ, khi viếng hoặc Chầu Thánh Thể, khi lần Hạt Mân Côi, lần Hạt Chuổi Thương Xót, nguyện tắt, khi đọc kinh sáng tối ở gia đình, hay khi có ý hảm mình làm việc phước đức... Hoặc cũng có thể kết hợp nhiều phương cách trên, tùy lòng đạo đức và nhiệt tâm mỗi người.

Với ý nghĩ lời cầu nguyện không bao giờ thừa, không bao giờ trễ, Ban Xã Hội có mục: "TẠ ƠN & CẦU NGUYỆN" trên "bản tin Ultreya" hằng tháng. "Tạ ơn" cho những cursillistas được bình phục, được bình an. "Cầu nguyện" cho những trường hợp đã có xin lời cầu nguyện trong tháng.

Những anh chị nào chưa có dịp đáp ứng kịp thời lời kêu gọi cầu nguyện của Phong Trào hay của Khối Hậu trên email, thì mục "Tạ ơn & cầu nguyện" rất hữu ích để quý anh chị tham gia cầu nguyện.

Để không mất thời gian tính, Ban Xã Hội mong muốn bất cứ cursillista nào biết có biến cố, hay trường hợp nào cần lời cầu nguyện, viếng thăm, an ủi thì bằng cách nhanh chóng nhất như email, điện thoại báo ngay cho Phong Trào hoặc Khối Hậu hoặc Ban Xã Hội để kịp thời phổ biến.

Xin lưu ý, khi báo một biến cố hay một trường hợp cần cầu nguyện, nên cho biết cursillista đó ở nhóm nào, vùng nào, số phone hoặc email để dễ liên lạc hỏi thêm chi tiết. Điều nầy rất cần.

Ban Xã Hội sẽ họp hoặc 6 tháng một lần để rút ưu khuyết điểm, hoặc bất cứ lúc nào khi có nhu cầu tu chỉnh cho công việc được tốt hơn.

* * *

Lời Chúa dạy: "Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." (Mt 18:19-20).

Ban Xã Hội rất ước mong được quý anh chị cursillistas hăng hái, quảng đại tham gia vào "NHÓM CẦU NGUYỆN". Càng đông người, càng nhiều lời cầu nguyện. Càng nhiều tấm lòng chân thành sốt sắng, càng dễ được Chúa nhậm lời.

"Chúng ta hãy hợp trong Tình Yêu Thầy".

Nguyện xin Chúa - Thầy Chí Thánh chúc lành cho công việc làm của Ban Xã Hội.

Nguyễn Thẩm
Ban Xã Hội
Phone (408) 218-0676
Email: tomnguyent@yahoo.com