Hình Ảnh Sinh Hoạt Phong Trào
Hình ảnh tiệc mừng xuân
Tiệc mừng xuân của phong trào được tổ chức hằng năm vào dịp gần tết âm lịch. Đây là dịp cho tất cả các anh chị em cursillistas họp mặt. Năm nay có hơn 600 anh chị em cursillitas từ khắp nơi về tham dự.
Hình ảnh tĩnh tâm tại Saint Clare Retreat Center - January 2015
Tĩnh tâm hằng năm của phong trào tại Saint Clare Retreat Center được tổ chức giữa tháng một với đề tài "Hy Vọng". Đây là dịp để anh chị em cursillitas ngồi lại suy nghĩ, lắng nghe và học hỏi...
  
Xem các hình ảnh sinh hoạt của phong trào...