Lịch Trình Sinh Hoạt
 • Đại Hội Ultreya 12:30PM-3:00PM
  Trường Lãnh Đạo 7:00PM-9:30PM

  - Chúa Nhật 7/10/2018, Ultreya
  - Chúa Nhật 21/10/2018, Trường Lãnh Đạo
  - Chúa Nhật 4/11/2018, Ultreya
  - Chúa Nhật 18/11/2018, Trường Lãnh Đạo
  - Chúa Nhật 9/12/2018, Ultreya
  - Chúa Nhật 16/12/2018, Trường Lãnh Đạo

  Địa điểm sinh hoạt: Trung Tâm Công Giáo VN
  2849 South White Road, San Jose, CA 95148

  Download Lịch Sinh Hoạt 2018


 • Giờ Chầu Thánh Thể của Phong Trào
  8:00PM - 9:00PM - Thứ Năm Hằng Tuần
  Tại: Nhà Nguyện Nhà Thờ St. Elizabeth

 • Giờ Chầu Thánh Thể của Giới trẻ "Ra Khơi"
  7:00PM - 9:00PM - Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng
  Tại: Nhà Nguyện Nhà Thờ St. John

an image