Lịch Trình Sinh Hoạt
 • Đại Hội Ultreya 11:00AM-2:00PM
  Trường Lãnh Đạo 7:00PM-9:30PM

  - Chúa Nhật 1/10/2017, Ultreya
  - Chúa Nhật 15/10/2017, Trường Lãnh Đạo
  - Chúa Nhật 5/11/2017, Ultreya
  - Chúa Nhật 19/11/2017, Trường Lãnh Đạo
  - Chúa Nhật 10/12/2017, Ultreya
  - Chúa Nhật 17/12/2017, Trường Lãnh Đạo


 • ĐỊA ĐIỂM:
  Trung Tâm Công Giáo VN
  2849 South White Road, San Jose, CA 95148


 • Lịch Sinh Hoạt 2017


 • Giờ Chầu Thánh Thể của Phong Trào
  8:00PM - 9:00PM - Thứ Năm Hằng Tuần
  Nhà Nguyện Nhà Thờ St. Elizabeth

 • Giờ Chầu Thánh Thể của Giới trẻ "Ra Khơi"
  7:00PM - 9:00PM - Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng
  Nhà Nguyện Nhà Thờ St. John

an image
Hình ảnh Tuần Tĩnh Huấn thứ 8 - Tinh Thần Hy Vọng