Lịch Trình Sinh Hoạt
 • Đại Hội Ultreya 12:30PM-3:00PM
  Trường Lãnh Đạo 7:00PM-9:30PM

  - Thứ Sáu - Chúa Nhật (11-13/1/19) Tĩnh Tâm PT Cursillo tại St. Clare Retreat Center
  - Chúa Nhật 27/1/2019, Lễ Quan Thầy và Tiệc Tất Niên PT Cursillo VNSJ

  - Chúa Nhật 17/2/2019, Trường Lãnh Đạo

  - Chúa Nhật 3/3/2019, Ultreya
  - Chúa Nhật 17/3/2019, Trường Lãnh Đạo

  - Chúa Nhật 7/4/2019, Ultreya
  - Chúa Nhật 28/4/2019, Trường Lãnh Đạo

  - Chúa Nhật 5/5/2019, Ultreya
  - Chúa Nhật 19/5/2019, Trường Lãnh Đạo

  - Chúa Nhật 2/6/2019, Ultreya
  - Chúa Nhật 23/6/2019, TLĐ, Khai Mạc Tĩnh Huấn
  - Chúa Nhật 30/6/2019, Tĩnh Huấn Tuần thứ 2

  - Chúa Nhật 7/7/2019, Tĩnh Huấn Tuần thứ 3
  - Chúa Nhật 14/7/2019, Tĩnh Huấn Tuần thứ 4
  - Chúa Nhật 21/7/2019, Tĩnh Huấn Tuần thứ 5
  - Chúa Nhật 28/7/2019, Tĩnh Huấn Tuần thứ 6

  - Chúa Nhật 4/8/2019, Tĩnh Huấn Tuần thứ 7
  - Chúa Nhật 11/8/2019, Tĩnh Huấn Tuần thứ 8

  Địa điểm sinh hoạt: Trung Tâm Công Giáo VN
  2849 South White Road, San Jose, CA 95148

  Download Lịch Sinh Hoạt 2019


 • Giờ Chầu Thánh Thể của Phong Trào
  8:00PM - 9:00PM - Thứ Năm Hằng Tuần
  Tại: Nhà Nguyện Nhà Thờ St. Elizabeth

 • Giờ Chầu Thánh Thể của Giới trẻ "Ra Khơi"
  7:00PM - 9:00PM - Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng
  Tại: Nhà Nguyện Nhà Thờ St. John

an image