KHÓA BA NGÀY 2017
  Thông Báo: Phong trào Cursillo VSJ sẽ tổ chức hai Khóa Ba Ngày 52 và 53. Mời quý anh chị ghi danh tham dự.
 • Thời điểm:
  - Khóa Nam 52: 5:00PM, 17/08/2017 đến 6:00PM, 20/08/2017
  - Khóa Nữ 53: 5:00PM, 24/08/2017 đến 6:00PM, 27/08/2017
 • Địa chỉ:
  Camp St. Francis 2320 Sumner Ave, Aptos, CA 95003

Download Đơn Ghi Danh tham dự Khóa Ba Ngày 2017

Lịch Trình Sinh Hoạt
 • Đại Hội Ultreya 11:00AM-2:00PM:
  - Chúa Nhật 5/3/2017
  - Chúa Nhật 2/4/2017
  - Chúa Nhật 7/5/2017
  - Chúa Nhật 4/6/2017

 • Trường Lãnh Đạo 7:00PM-9:30PM:
  - Chúa Nhật 19/3/2017
  - Chúa Nhật 16/4/2017
  - Chúa Nhật 21/5/2017
  - Chúa Nhật 25/6/2017


 • ĐỊA ĐIỂM:
  Trung Tâm Công Giáo VN
  2849 South White Road, San Jose, CA 95148


 • Lịch Sinh Hoạt 2017


 • Giờ Chầu Thánh Thể của Phong Trào
  8:00PM - 9:00PM - Thứ Năm Hằng Tuần
  Nhà Nguyện Nhà Thờ St. Elizabeth

 • Giờ Chầu Thánh Thể của Giới trẻ "Ra Khơi"
  7:00PM - 9:00PM - Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng
  Nhà Nguyện Nhà Thờ St. John

an image