TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN 2018
  Thông Báo: Phong trào Cursillo VSJ sẽ tổ chức tĩnh tâm thường niên năm 2018 tại St Clare's Retreat Center. Mời quý anh chị ghi danh tham dự.
 • Thời điểm:
  - 5:00PM Thứ Sáu, 12/01/2018 đến 3:00PM Chúa Nhật, 14/01/2018
 • Địa chỉ:
  St Clare's Retreat Center 2381 Laurel Glen Rd, Soquel, CA 95073

Download Thông báo khóa tĩnh tâm thường niên 2018

Lịch Trình Sinh Hoạt
 • Đại Hội Ultreya 11:00AM-2:00PM
  Trường Lãnh Đạo 7:00PM-9:30PM

  - Chúa Nhật 1/10/2017, Ultreya
  - Chúa Nhật 15/10/2017, Trường Lãnh Đạo
  - Chúa Nhật 5/11/2017, Ultreya
  - Chúa Nhật 19/11/2017, Trường Lãnh Đạo
  - Chúa Nhật 10/12/2017, Ultreya
  - Chúa Nhật 17/12/2017, Trường Lãnh Đạo


 • ĐỊA ĐIỂM:
  Trung Tâm Công Giáo VN
  2849 South White Road, San Jose, CA 95148


 • Lịch Sinh Hoạt 2017


 • Giờ Chầu Thánh Thể của Phong Trào
  8:00PM - 9:00PM - Thứ Năm Hằng Tuần
  Nhà Nguyện Nhà Thờ St. Elizabeth

 • Giờ Chầu Thánh Thể của Giới trẻ "Ra Khơi"
  7:00PM - 9:00PM - Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng
  Nhà Nguyện Nhà Thờ St. John

an image
Hình ảnh Tuần Tĩnh Huấn thứ 8 - Tinh Thần Hy Vọng