KHÓA BA NGÀY 2018
  Thông Báo: Phong trào Cursillo VSJ sẽ tổ chức hai Khóa Ba Ngày 54 và 55. Mời quý anh chị download đơn ghi danh cho ứng viên.
 • Thời điểm:
  - Khóa Nam #54: 5:00PM, 16/08/2018 đến 6:00PM, 19/08/2018
  - Khóa Nữ #55: 5:00PM, 23/08/2018 đến 6:00PM, 26/08/2018
 • Địa chỉ:
  Camp St. Francis 2320 Sumner Ave, Aptos, CA 95003

Download:
- Đơn Ghi Danh tham dự Khóa Ba Ngày 2018
- Phiếu Palanca

Lịch Trình Sinh Hoạt
 • Đại Hội Ultreya 11:00AM-2:00PM
  Trường Lãnh Đạo 7:00PM-9:30PM

  - Chúa Nhật 15/4/2018, Trường Lãnh Đạo
  - Chúa Nhật 6/5/2018, Ultreya
  - Chúa Nhật 20/5/2018, Trường Lãnh Đạo
  - Chúa Nhật 3/6/2018, Ultreya
  - Chúa Nhật 24/6/2018, TLD/Khai mạc 8 Tuần Tĩnh Huấn 2018
  - Chúa Nhật 1/7/2018, Tĩnh Huấn Tuần 2
  - Chúa Nhật 8/7/2018, Tĩnh Huấn Tuần 3
  - Chúa Nhật 15/7/2018, Tĩnh Huấn Tuần 4
  - Chúa Nhật 22/7/2018, Tĩnh Huấn Tuần 5
  - Chúa Nhật 29/7/2018, Tĩnh Huấn Tuần 6
  - Chúa Nhật 5/8/2018, Tĩnh Huấn Tuần 7
  - Chúa Nhật 12/8/2018, Tĩnh Huấn Tuần 8

  Địa điểm sinh hoạt: Trung Tâm Công Giáo VN
  2849 South White Road, San Jose, CA 95148

  Download Lịch Sinh Hoạt 2018


 • Giờ Chầu Thánh Thể của Phong Trào
  8:00PM - 9:00PM - Thứ Năm Hằng Tuần
  Tại: Nhà Nguyện Nhà Thờ St. Elizabeth

 • Giờ Chầu Thánh Thể của Giới trẻ "Ra Khơi"
  7:00PM - 9:00PM - Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng
  Tại: Nhà Nguyện Nhà Thờ St. John

an image
Hình ảnh Tuần Tĩnh Huấn 2, 1/7/2018 - Tinh Thần Bác Ái